Výroba plastových výrobkov a výliskov

English|Deutsch|Slovensky |
logo inventive
vyroba plastovych vyliskov

EU projekty

Inventive Technologies - EU Projekty

Zavedenie inovatívych vstrekovacích strojov a zariadení pre výrobu precíznych plastových výliskov

Operačný program: Konkurencieschopnosť a hospodársky rast Eu projekt
Cieľ projektu: Inovácia vstrekovacích strojov a zariadení pre výrobu plastových výliskov, znižovanie energetických zátaži, zvyšovanie konkurencieschopnosti
Poskytovateľ: RO - poskytovateľ Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky (MH SR)
SORO - Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA)
Prijímateľ: INVENTIVE, s.r.o., Pri železnici 50, 033 01 Liptovský Hrádok
Miesto realizácie: INVENTIVE, s.r.o., Pri železnici 50, 033 01 Liptovský Hrádok
Doba realizácie: 01/2012 – 12/2013
Výška NFP: 1.315.522,50 Eur
        
line
Spoločnosť | Produkcia | Produkty | Kvalita | Udržateľnosť |
Tattoo Gallery       swdesign | web | © Inventive Technologies s.r.o. 2013 | Kontakt