Výroba plastových výrobkov a výliskov

English|Deutsch|Slovensky |
logo inventive
vyroba plastovych vyliskov

EU projekty

Inventive Technologies - EU Projekty

Zavedenie progresívnych technologických zariadení na recykláciu plastov

Operačný program: Konkurencieschopnosť a hospodársky rast Eu projekt
Cieľ projektu: Zvýšenie konkurencieschopnosti spoločnosti INVENTIVE, s.r.o.
zavedením inovatívnych a vyspelých technológií.
Poskytovateľ: RO - poskytovateľ Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky (MH SR)
SORO - Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA)
Prijímateľ: INVENTIVE, s.r.o., Pri železnici 50, 033 01 Liptovský Hrádok
Miesto realizácie: INVENTIVE, s.r.o., Pri železnici 50, 033 01 Liptovský Hrádok
Doba realizácie: 05/2015 – 08/2015
Výška NFP: 196.371,00 Eur
        
line
Spoločnosť | Produkcia | Produkty | Kvalita | Udržateľnosť |
Tattoo Gallery       swdesign | web | © Inventive Technologies s.r.o. 2013 | Kontakt