Výroba plastových výrobkov a výliskov

English|Deutsch|Slovensky |
logo inventive
vyroba plastovych vyliskov

Udržateľnosť

Inventive Technologies - Trvalá udržateľnosť

Domnievame sa, že trvalá udržateľnosť je neoddeliteľnou súčasťou nami dodávaného produktu a spôsobu, ako prevádzame našu výrobnú činnosť.

Dnes kráčame po jasnej a pevnej ceste smerom k trvalej udržateľnosti, ktorá zachováva stratégie trvalej udržateľnosti v piatich zásadných oblastiach, a to: výrobky, prevádzky, spoločenská zodpovednosť, zamestnanci a zainteresované strany. Tieto stratégie riadia naše úsilie v oblasti rozvoja takým spôsobom, ktorý je najlepší pre našich klientov, spotrebiteľov, životné prostredie a spoločnosti, ktorých sa dotýkame.

Keďže sa snažíme rozvíjať čo najudržateľnejším spôsobom, vieme, že dosiahneme ešte viac, ak podnietime našich partnerov, aby sa k nám pridali. Naše vedomosti a zapálenie pre vec chceme odovzdať našim dodávateľom, distribútorom, maloobchodníkom a všetkým ostatným, s ktorými spolupracujeme, aby sa trvalo udržateľný rozvoj stal prioritou na celej ceste hodnotovým reťazcom.

Hlavné ciele na:
- Zníženie energickej náročnosti technológií, nehnuteľností, obchodných priestorov
- Zníženie škodlivých účinkov pôsobiacich na prostredie
- Rozšíriť a maximalizovať možnosť recyklácie materiálov
- Maximalizovať možnosť využitia udržania obnoviťelných zdrojov
- Predĺžiť životnosť a rozšíriť funkčnosť.

line
Spoločnosť | Produkcia | Produkty | Kvalita | Udržateľnosť |
Tattoo Gallery       swdesign | web | © Inventive Technologies s.r.o. 2013 | Kontakt